Luận văn thạc sỹ toán học: Nghiệm toàn cục của phương trình vi phân phức

Lý thuyết phân phối giá trị của Nevanlinna đợc đánh giá là một trong những thành tựu sâu sắc của toán học trong thế kỷ hai mươi. Được hình thành từ những năm đầu của thế kỷ, lý thuyết Nevanlinna có nguồn gốc từ những công trình của Hadamard, Borel và ngày càng có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của toán học.
Đăng nhập để bình luận