Luận văn thạc sĩ: Xây dựng hệ thống hỗ trợ đào tạo nghề trực tuyến tại trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp Quy Nhơn - Nguyễn Thị Bê

Việc xây dựng một mô hình giảng dạy, đào tạo trên Internet với việc ứng dụng mã nguồn mở là thật sự cần thiết, nó sẽ giúp cho người học giảm thiểu được những khó khăn trong quá trình học tập cũng như trong quá trình giảng dạy, từ đó nâng cao chất lượng dạy học ở các trường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận