Luận văn: Phân tích một số hệ truyền động điện một chiều ứng dụng trong công nghiệp. Đi sâu nghiên cứu xác định vùng điều chỉnh hệ số P,I,D của các bộ điều khiển

Đồ án bao gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan về các dạng hệ truyền động điện một chiều. Chương 2: Bộ chỉnh lưu điều khiển số Mentor II-M75. Chương 3: Phương pháp xác định các hệ số P, I, D của các bộ điều khiển

Từ khóa: bộ điều khiển, điều chỉnh hệ số P, I, D, luận văn, thiết kế hệ thống, hệ thống điện, điện công nghiệp, đồ án tốt nghiệp

pdf 62 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:06/05/2013 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận