Luận văn nghiên cứu khoa học: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các NHTM trên địa bàn Hà Nội trong tiến trình hội nhập quốc tế

Hội nhập kinh tế, theo quan niệm đơn giản nhất và phổ biến trên thế giới, là việc các nền kinh tế gắn kết lại với nhau. Theo cách hiểu này, hội nhập kinh tế đã diễn ra từ hàng ngàn năm nay và hội nhập kinh tế với quy mô toàn cầu đã diễn ra từ cách đây hai nghìn năm khi đế quốc La Mã xâm chiếm thế giới và mở mang mạng lưới giao thông, thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong toàn bộ lãnh địa chiếm đóng rộng lớn của họ và áp đặt đồng tiền của họ cho toàn bộ các nơi.[1]

Từ khóa: tiến trình hội nhập, chính sách doanh nghiệp, chính sách ngân hàng, phát triển doanh nghiệp, Hà Nội, chính sách nhà nước

pdf 207 trang | Chia sẻ: ngoc | Ngày:09/10/2012 | Lượt xem:83 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận