Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Xác định thành phần khí thải phát tán vào môi trường của động cơ ôtô sử dụng lưỡng nhiên liệu Diesel - LPG

Mục đích Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Xác định thành phần khí thải phát tán vào môi trường của động cơ ôtô sử dụng lưỡng nhiên liệu Diesel - LPG nhằm xác định hàm lượng các thành phần khí thải khi lắp thêm bộ cung cấp khí hóa lỏng (LPG) vào động cơ diesel; đánh giá hiệu quả giảm phát thải của động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel - LPG.

Từ khóa: Luận án tiến sĩ, Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật, khí thải phát tán, Nhiên liệu Diesel LPG, Cung cấp khí hóa lỏng, Nhiên liệu diesel

pdf 157 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/10/2014 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận