Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học bê tông cường độ siêu cao và ứng dụng trong kết cấu cầu

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học bê tông cường độ siêu cao và ứng dụng trong kết cấu cầu nhằm nghiên cứu lý thuyết thành phần hạt đạt độ chặt tối ưu đã được Larard; trình bày các hướng dẫn tính toán thành phần theo cấp phối tối ưu của Fuller năm 1997; các nghiên cứu thực nghiệm định lượng được thực hiện bỡi SETRA/AFGC năm 2002; phương pháp thiết kế theo DIN; phương pháp thiết kế theo ACI-544.

Từ khóa: Luận án tiến sĩ, Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật, Xây dựng cầu hầm, Nghiên cứu bê tông, Tính chất cơ học bê tông, Kết cấu cầu

pdf 157 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:11/12/2014 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận