Lịch sử văn minh thế giới: Thành tựu văn minh Ả Rập

Đến với A rập chúng ta có thể biết được nhiều thứ mà trước đây chưa nghỉ tới,ở đây chính là quê hương của đạo Hồi.Ngoài ra,A rập có một nền văn học khá phát triển,điều đặc biệt nhất trong văn học chính là một tác phẩm văn xuôi rất nổi tiếng mà trong hẳn các bạn ít nhất là một lần đã được nghe hoặc đọc nó.Đó chính là tác phẩm:"Nghìn lẽ một đêm". Ngoài ra, người A rập còn có công lớn trong việc cải tiến và truyền bá hệ thống chữ số.

Từ khóa: Thành tựu văn minh Ả Rập, di tích lịch sử, tài liệu lịch sử, văn hóa truyền thống, kiến thức lịch sử, di tích lịch sử văn hóa, văn minh thế giời,

ppt 27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:205 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 17

Đăng nhập để bình luận