Lịch sử thuốc gây mê

Hiện nay trong y học việc sử dụng thuốc gây mê luôn xảy ra thường xuyên và cần thiết. Để tìm hiểu việc sử dụng thuốc gây mê và lịch sử thuốc gây mê như thế nào mời các bạn tham khảo tài liệu "Lịch sử thuốc gây mê".

Từ khóa: Lịch sử thuốc gây mê, Thuốc gây mê, Tìm hiểu thuốc gây mê, Vấn đề sử dụng thuốc gây mê, Sử dụng thuốc gây mê, Tham khảo thuốc gây mê

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/10/2015 | Lượt xem:73 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận