Lập Trình Java từ căn bản đến phức tạp

Ngôn ngữ lập trình java ra đời và được các nhà nghiên cứu của Công ty Sun Microsystem giới thiệu vào năm 1995. Sau khi ra đời không lâu, ngôn ngữ lập trình này đã được sử dụng rộng rãi và phổ biến đối với các lập trình viên chuyên nghiệp cũng như các nhà phát triển phần mềm. Gần đây ngôn ngữ lập trình, công nghệ java đã được đưa vào giảng dạy ở các cơ sở đào tạo
lập trình viên chuyên nghiệp. Một số trường đại học ở Việt Nam dạy môn lập trình java như một chuyên đề tự chọn cho các sinh viên công nghệ thông tin giai đoạn chuyên ngành.

Từ khóa: lập trình Java, ngôn ngữ lập trình, lập trình máy tính, kỹ thuật lập trình, ngôn ngữ Java, kiến thức Java

pdf 206 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:01/10/2012 | Lượt xem:142 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 23

Đăng nhập để bình luận