Lập trình Java

Applets: nhúng vào trang web để chạy
Command Line: Ứng dụng này giao tiếp thông qua chế độ dòng lệnh (màn hình DOS).
GUI (Graphics User Interface): Như command line nhưng người dùng giao tiếp với ứng dụng thông qua form nhập liệu (thân thiện với người dùng)
Servlets/JSP: Thuộc thể loại ứng dụng web, phối hợp với web server để thực hiện.
Database: Cho phép quản lý CSDL quan hệ (SQL Server, Oracle,...)
RMI: Xây dựng các ứng dụng phân tán.
EJB: Thể loại ứng dụng được thực hiện theo mô hình đa tầng trên nền của J2EE.

Từ khóa: Lập trình Java, ngôn ngữ lập trình, lập trình máy tính, kỹ thuật lập trình, ngôn ngữ Java, lập trình căn bản

ppt 12 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:11/10/2012 | Lượt xem:72 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận