Giao tiếp lập trình ứng dụng trên Java

Là tập thư viên được xây dựng sẳn hỗ trợ người lập trình java tạo ra ứng dụng với các chức năng phong phú một cách dễ dàng.
Nghiên cứu class/interface trong các gói
java.lang : phổ dụng trong ngôn ngữ lập trình java
java.util : tiện ích có tính năng mạnh
java.awt : hỗ trợ lập trình GUI
java.awt.event : xử lý sự kiện xảy ra trong GUI
java.applet : giúp tạo dựng và quản lý Applet
java.io : xử lý các luồng dữ liệu vào ra
java.util.zip : nén và giải nén dữ liệu
javax.swing.* : Hỗ trợ GUI nâng cao.

Từ khóa: Lập trình Java, ngôn ngữ lập trình, lập trình máy tính, kỹ thuật lập trình, ngôn ngữ Java, lập trình căn bản

ppt 10 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:11/10/2012 | Lượt xem:88 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận