Lập kế hoạch khởi sự kinh doanh hiệu quả

Qúa trình hoạch định trong doanh nghiệp buộc bạn phải nhìn vào các hoạt động trong tương lai của công ty và dự kiến trước những gì có thể xảy ra. Một kế hoạch tốt cần phải xem xét được công ty theo cách nhìn phân tích, đánh giá được hiện trạng của nó và những triển vọng trong tương lai một cách khách quan nhất.

Từ khóa: bí quyết kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, chính sách marketing, phân tích thị truờng, đánh giá và quản lý, chiến lược marketig

pdf 92 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:144 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận