Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý - PGS.TS. Đỗ Xuân Tiến

Cuốn sách Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý phục vụ cho sinh viên đại học các chuyên ngành điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin và tự động điều khiển. Tài liệu gồm 12 chương: Kiến trúc hệ vi xử lý, Bộ vi xử lý 16 bit 80286 INTEL, Lập trình Assembly cho hệ vi xử lý, Thiết kế hệ vi xử lý chuyên dụng, Cổng trao đổi thông tin với ngoại vi, Chế độ ngắt của bộ vi xử lý, Truyền thông tin nối tiếp, Biến đổi tín hiệu tương tự số và tín hiệu số tương tự, Hệ vi xử lý On-chip, Tập lệnh của vi xử lý On-chip 80C51, Thiết kế hệ xử lý trên hệ vi xử lý On-chip 80C51, Hệ xử lý song song.