Kỹ thuật thông tin số - ThS. Hoàng Lê Uyên Thục

Cuốn sách Bài giảng Kỹ thuật thông tin số gồm 7 chương: Giới thiệu chung, Tín hiệu và phân tích tín hiệu, Kỹ thuật số hóa và định dạng tín hiệu, Mã hóa nguồn, Mã hóa kênh, Ghép kênh và truyền dẫn tín hiệu số, Điều chế tín hiệu số. Cuốn sách trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật thông tin số, bao gồm các kỹ thuật khác nhau để truyền thành công tín hiệu từ điểm này đến điểm khác.

Từ khóa: Kỹ thuật thông tin số, Sách điện tử viễn thông, Thông tin số, Kỹ thuật số hóa, Truyền dẫn tín hiệu số, Mã hóa kênh

pdf 185 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/05/2014 | Lượt xem:267 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận