Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn Ất

Cuốn sách này là sự tiếp nối cuốn Ngôn ngữ C lý thuyết và thực hành chương trình mẫu trong KHKT và quản lý kinh tế của tác giả. Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Cơ sở và nâng cao. Phần cơ sở dựa trên nền của cuốn trước nhưng thêm và khá nhiều tư liệu mới cho đầy đủ như trong các chương mục hàm đệ quy, con trỏ hàm, cấu trúc, danh sách móc nối, kỹ thuật đồ họa và tổ chức tệp

Từ khóa: ngôn ngữ lập trình, lập trình C, thủ thuật lập trình, công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình, giáo trình kỹ thuật,

pdf 546 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận