Kỹ thuật đa anten và mạng đa cấp: Đề xuất cho mạng thông tin vô tuyến tốc độ cao

Trong đó kiến trúc Cell nhỏ và mềm được nhiều sự quan tâm của nhà nghiên cứu vì khả năng cải thiện tốc độ hướng lên đáng kể. Bài viết đánh giá ưu điểm của hai đề xuất này và sự kết hợp chúng lại với nhau thông qua công cụ tối ưu bằng Matlab CVX.

Từ khóa: Mạng đa cấp, Mạng mật độ cao, Hiệu quả sử dụng phổ, Hiệu quả sử dụng năng lượng, Kiến trúc Cell

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/08/2020 | Lượt xem:69 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận