KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Giao tiếp phi ngôn ngữ

Khi có điều khó nói với đồng nghiệp hay cấp trên bạn sẽ làm gì? Sẽ thật khiếm nhã nếu nói to hoặc dùng những ngôn từ cục cằn. Lúc này chỉ cần một ánh mắt hay nụ cười… cũng phần nào thể hiện một sự “cảnh báo” hay tán thưởng đối phương.
Theo các nhà phân tích ngôn ngữ: Biểu đạt toàn bộ thông tin bằng 7%ngữ điệu+38% âm thanh+55%ngôn ngữ cơ thể. Do đó, giao tiếp “phi ngôn ngữ” là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của dân công sở

Từ khóa: Giao tiếp phi ngôn ngữ, nghệ thuật quản lý, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị nhân sự

pdf 53 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:18/06/2013 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 12

Đăng nhập để bình luận