Kinh nghiệm áp dụng phương pháp kế toán chi phí theo hoạt động tại doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam

Bài viết này nhằm mục tiêu phân tích một tình huống thực tiễn áp dụng thành công phương pháp ABC tại doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp khác.

Từ khóa: Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, Phương pháp ABC, Phương pháp kế toán chi phí theo hoạt động, Doanh nghiệp dịch vụ, Phương pháp quản trị chi phí

pdf 14 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/12/2020 | Lượt xem:41 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận