Kiến trúc máy tính - Vai trò của hiệu suất

Làm sao để có thể đo đạc, đánh giá hiệu suất (performance) và định ra được những yếu tố quyết định đến hiệu suất của 1 máy tính ? Lý do chính để khảo sát về hiệu suất là vì hiệu suất của phần cứng máy tính thường là yếu tố mấu chốt quyết định đến tính hiệu quả trong hoạt động của 1 một hệ thống bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm.

Từ khóa: Kiến trúc máy tính, hiệu suất máy tính, phần cứng máy tính, công nghệ phần cứng, kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính

pdf 19 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận