Khung năng lực trong đào tạo nhân lực du lịch

Trong bối cảnh thực hiện MRA-TP1 và hội nhập, tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia cho một số nghề trong du lịch được ban hành tháng 8 năm 2017 đặt ra khung năng lực cần có của lao động du lịch, gồm các nhóm: năng lực cơ bản, năng lực chung và năng lực chuyên môn. Khung năng lực này phù hợp với tiêu chuẩn nghề du lịch chung trong ASEAN và là định hướng rất cần thiết cho đào tạo nguồn nhân lực du lịch có năng lực tại Việt Nam.

Từ khóa: Khung năng lực, Đào tạo nhân lực du lịch, Tiêu chuẩn nghề du lịch, Tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia, Ngành du lịch

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/07/2019 | Lượt xem:89 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận