Khảo sát các tham số thiết kế ảnh hưởng đến chiều dày và ứng suất trong mặt đường bê tông xi măng

Sự thay đổi tải trọng và nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi ứng suất, chiều dày trong tấm bê tông mặt đường. Bên cạnh đó, còn các tham số khác ảnh hưởng đến ứng suất và chiều dày mặt đường bê tông xi măng (BTXM) trong quá trình thiết kế như chiều dài tấm, chiều dày tấm, hệ số chiết giảm theo tiêu chuẩn thiết kế đường 22TCN223-95. Trong bài báo này tác giả đi khảo sát các yếu tố thiết kế ảnh hưởng đến chiều dày và ứng suất trong tấm bê tông xi măng mặt đường.

Từ khóa: Tham số thiết kế, Mặt đường bê tông xi măng, Ứng suất mặt đường bê tông, Mặt đường cứng, Chiều dày mặt đường cứng, Bê tông xi măng

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/10/2018 | Lượt xem:77 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận