Khai thác tiềm năng phát triển các loại hình du lịch ở huyện đảo Phú Quốc

Quá trình khai thác tiềm năng để phát triển du lịch ở huyện đảo Phú Quốc đã được tiến hành từ lâu. Tuy nhiên, hiện nay các loại hình du lịch phát triển rất đơn điệu, sản phẩm du lịch nghèo nàn, chưa tạo được sức thu hút du khách, hiệu quả kinh tế thu được từ du lịch chưa cao. Vì vậy, việc phát triển đa dạng các loại hình du lịch sẽ góp phần quan trọng cho quá trình khai thác hiệu quả lợi thế so sánh về tiềm năng, đáp ứng nhu cầu của du khách và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Từ khóa: Tiềm năng du lịch, Các loại hình du lịch, Huyện đảo Phú Quốc, Tiềm năng du lịch tự nhiên, Phát triển các loại hình du lịch, Du lịch sinh thái

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/05/2016 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận