Khai thác tiềm năng du lịch Huế vào mùa mưa

Bài viết trình bày tóm lược kết quả nghiên cứu, đánh giá nhu cầu tiềm năng của khách về du lịch mưa Huế, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển những sản phẩm du lịch phù hợp, khai thác tốt nguồn khách du lịch đến với Huế vào mùa mưa.

Từ khóa: Du lịch Việt Nam, Tiềm năng du lịch, Du lịch Huế vào mùa mưa, Du lịch Huế, Phát triển du lịch, Sản phẩm du lịch

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận