KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TUẤN TÚ

Tìm hiểu thực tế công tác tổ chức và hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và XĐKQKD của Công ty.
Rút ra được các ưu, nhược điểm, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giúp công tác kế toán hoàn thiện hơn.
Áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn nhằm củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.