HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON

Trong những năm gần đây, những chủ trương chính sách của nhà nước về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đã được thực hiện đầy đủ và xuyên suốt. Tuy nhiên công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức cả về cơ sở vật chất và nhân lực. Nhằm góp phần giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên đồng thời cũng góp phần chuẩn hóa, thống nhất các tài liệu về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, cục Phòng chống HIV/AIDS đã biên soạn cuốn tài liệu này.
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)