Hưỡng dẫn ôn thi môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Để phục vụ việc dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị
Mác Lênin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học
chuyên nghiệp. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có
sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam.
Sách do Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác -
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tư tưởng - Văn hoá
trước đây tổ chức biên soạn và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái
bản.
Sách được trình bày dưới dạng Hỏi - Đáp, nội dung bảo đảm
tính hệ thống, có trọng điểm và bám sát yêu cầu chương trình bộ
môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc
để lần tái bản sau có chất lượng hơn.

Từ khóa: Hưỡng dẫn ôn thi, môn lịch sử , Đảng cộng sản Việt Nam, lý luận chính trị, tài liệu ôn thi

pdf 94 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận