Hướng dẫn cài đặt tài khoản thư điện tử (E-mail) cho hòm thư Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp (MARD), Google Mail, Yahoo Mail trong phần mềm quản lý thư Outlook Express

Thư điện tử, hay email (từ chữ electronic mail), đôi khi được dịch không chính xác là điện thư, là một hệ thống chuyển nhận thư từ qua các mạng máy tính.
Email là một phương tiện thông tin rất nhanh. Một mẫu thông tin (thư từ) có thể được gửi đi ở dạng mã hoá hay dạng thông thường và được chuyển qua các mạng máy tính đặc biệt là mạng Internet. Nó có thể chuyển mẫu thông tin từ một máy nguồn tới một hay rất nhiều máy nhận trong cùng lúc.
Ngày nay, email chẳng những có thể truyền gửi được chữ, nó còn có thể truyền được các dạng thông tin khác như hình ảnh, âm thanh, phim, và đặc biệt các phần mềm thư điện tử kiểu mới còn có thể hiển thị các email dạng sống động tương thích với kiểu tệp HTML.

Từ khóa: cài đặt tài khoản, phần mềm quản lý thư Outlook Express, thư điện tử, phần mềm quản lý, phần mềm ứng dụng, kỹ thuật internet

doc 22 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:25/10/2012 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận