Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - NXB Chính trị quốc gia

Cuốn sách Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam doh NXB Chính trị quốc gia ấn hành được biên soạn với các câu hỏi và câu trả lời được sắp xếp theo nội dung trình tự phù hợp với chương trình môn học đảm bảo tính cơ bản hệ thống nhưng cô đọng.

Từ khóa: Đường lối cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử Đảng, Bài giảng Đảng cộng sản, Hỏi đáp Đảng Việt Nam, Tư bản chủ nghĩa

pdf 293 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:13/09/2014 | Lượt xem:210 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 14

Đăng nhập để bình luận