Hoạt động khoa học xã hội và việc đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu trình bày: Những vấn đề cơ bản và giải pháp chủ yếu tua việc đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân tài liệu Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội trong thời gian tới. Mục tiêu tổng quát của công trình này là nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học cho việc đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ, sử dụng và quản lý ngân tài liệu Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội dựa trên những quan điểm đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Đổi mới cơ chế ngân sách nhà nước, Ngân sách nhà nước, Đổi mới cơ chế đầu tư, Sử dụng ngân sách Nhà nước, Cơ sở khoa học

pdf 69 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:17/02/2020 | Lượt xem:39 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận