Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học

Thực hiện kế hoạch đào tạo cao học K19 (2009-2011), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học cho các học viên từ ngày 5/9/2011 đến ngày 30/11/2011. Để đảm bảo thời gian ra quyết định thành lập hội đồng bảo vệ luận văn, Nhà trường đề nghị các học viên cần hoàn thành các thủ tục sau đây tại Phòng Sau đại học ít nhất là 10 ngày trước ngày bảo vệ:

Từ khóa: tài liệu luyện thi cao học, cách viết báo cáo thực tập, luận văn thạc sĩ, hồ sơ bảo vệ, luận văn khoa học, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục bảo vệ

doc 14 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận