Hình thức trình bày luận văn thạc sỹ

Hình thức trình bày luận văn thạc sỹ giúp bạn đọc có được cách làm báo cáo hoàn thiện, đúng và đầy đủ. Tài liệu trình bày các kỹ thuật cho một văn bản khoa học, hình thức trình bày luận văn thạc sĩ, các cách soạn thảo văn bản; tiểu mục; bảng biểu; hình vẽ; phương trình và nhiều kỹ thuật cơ bản khác.

Từ khóa: Luận văn thạc sỹ, Hình thức trình bày luận văn, Văn bản khoa học, Soạn thảo văn bản, Trình bày luận văn, Hướng dẫn trình bày luận văn

pdf 26 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận