Hiểu và thẩm định kế hoạch kinh doanh (UABP)

Kế hoạch kinh doanh dưới góc độ là một công cụ quản lý - Hiểu mục đích và các mục tiêu. Mục đích của phần này là giới thiệu cho học viên mẫu kế hoạch kinh doanh phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và cung cấp cho học viên những hiểu biết về mục đích và tầm quan trọng của các phần khác nhau của một bản kế hoạch kinh doanh.

Từ khóa: thẩm định kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường, phân tích thị trường, quy mô thị trường

doc 112 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận