HỆ THỐNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm.

Từ khóa: hệ thống tài khoản, nguyên lý kế toán, chế độ kế toán, kế toán thống kê, kế toán doanh nghiệp, chứng từ kế toán, cách ghi số kế toán

pdf 510 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:121 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận