Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán - Chương 2: Tổ chức tài khoản kế toán trong doanh nghiệp

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán - Chương 2: Tổ chức tài khoản kế toán trong doanh nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa, nhiệm vụ của tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, nhiệm vụ của tổ chức hệ thống tài khoản, hệ thống tài khoản hiện hành.

Từ khóa: Tổ chức hạch toán kế toán, Tổ chức tài khoản kế toán, Hệ thống tài khoản kế toán, Tổ chức hệ thống tài khoản, Nguyên tắc kế toán

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2021 | Lượt xem:34 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận