Hệ thống hoạch định sản xuất

Hoạch định công suất dài hạn là hoạt động cần thiết để phát triển kế hoạch về máy móc thiết bị, công nghệ, quan hệ với nhà cung cấp. Hoạch định công suất là điểm khởi đầu bắt buộc để hoạch định trung hạn và ngắn hạn.

Từ khóa: Kinh tế quản lý, quản lý nhà nước, lịch trình sản xuất, hoạch định công suất, hoạch định tổng hợp

pdf 58 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận