Hệ điều hành phân tán

Hệ điều hành là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính.
Hệ điều hành đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng máy tính, cung cấp một môi trường cho phép người sử dụng phát triển và thực hiện các ứng dụng của họ một cách dễ dàng.

Từ khóa: Hệ điều hành phân tán, thiết bị phần cứng, tài nguyên phần mềm, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, kỹ thuật máy tính

pdf 183 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận