Hành trình trở thành nhà lãnh đạo

Đối với người lãnh đạo, và đối với mỗi chúng ta, dù tốt hay xấu, chúng ta là sản phẩm của chính mình. Chỉ khi nào chúng ta biết chúng ta là ai và chúng ta muốn làm gì với cuộc sống của mình thì lúc đó chúng ta mới có thể bắt đầu cuộc sống. “Hành trình trở thành nhà lãnh đạo” là hai trong số những tác phẩm kinh điển của thế giới về lãnh đạo mà Warren Bennis muốn gửi tới những ai đã, đang và muốn làm lãnh đạo trong tương lai. Ông nói: “Hành trình trở thành nhà lãnh đạo đồng nghĩa với việc trở thành chính mình”.

Từ khóa: Hành trình trở thành nhà lãnh đạo, chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, kỹ năng kinh doanh, nghệ thuật kinh doanh

pdf 158 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:24/05/2013 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận