Hà Nội cõi đất, con người

HÀ NỘI CÕI ĐẤT, CON NGƯỜI gồm những bài nghiên cứu của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc về những trầm tích văn hóa, lịch sử của mảnh đất Thăng Long và những bài viết về cuộc đời, tính cách của một số danh nhân tiêu biểu đã gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất ngàn năm văn hiến này.

Từ khóa: Hà Nội cõi đất, con người, truyện ngắn, Nguyễn Vinh Phúc, văn học Việt Nam, nghiên cứu văn học, văn học thế kỷ 20

pdf 491 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:01/03/2013 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận