GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN

Doanh nghiệp:
• Là một chủ thể kinh tế độc lập
• Có quyền ra quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình
• Bình đẳng với các doanh nghiệp khác trên thị trường
• Có tư cách pháp nhân
• Hoạt động hợp pháp với tư cách là một đơn vị kinh doanh
Mục tiêu của doanh nghiệp:
• Tối đa hoá lợi nhuận và gia tăng giá trị doanh nghiệp
• Trả được các khoản nợ
Các loại hình doanh nghiệp: Dịch vụ, thương mại, sản xuất (cũng có thể bao gồm các
doanh nghiệp nông nghiệp và khai thác mỏ)

Từ khóa: quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất, kế toán doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, , kế toán tài chính

pdf 32 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:162 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận