Giáo trình vật liệu cơ khí - NXB Hà Nội

Giáo trình vật liệu cơ khí với mục đích giúp người học dễ học, dễ hiểu và biết cách ứng dụng thực tế cũng như phục vụ kiến thức cho các môn học khác và đảm bảo tính liên thông với chương trình đại học. Giáo trình vật liệu cơ khí trình bày những tính chất và cấu tạo bên trong của vật liệu, các loại vật liệu thường dùng trong ngành cơ khí, hợp kim cứng và hợp kim màu, các vật liệu khác và xu thé phát triển vật liệu ngày nay.

Từ khóa: Vật liệu cơ khí, Giáo trình vật liệu cơ khí, Giáo trình vật liệu, Hợp kim cứng, Hóa nhiệt điện, Tính chất vật liệu

pdf 160 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận