Giáo trình và bài tập access

Microsoft Access là một Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (QTCSDL) tương tác người sử dụng chạy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta một công cụ hiệu lực và đầy sức mạnh trong công tác tổ chức, tìm kiếm và biểu diễn thông tin. Microsoft Access cho ta các khả năng thao tác dữ liệu, khả năng liên kết và công cụ truy vấn mạnh mẽ giúp quá trình tìm kiếm thông tin nhanh.

Từ khóa: công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, Giáo trình access, bài tập access, Chọn nút Start, tập tin CSDL ACCESS, cơ sở lọc dữ liệu

doc 114 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:252 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận