Giáo trình thủy lực công trình

Đây là chương quan trọng làm cơ sở tính toán dòng chảy ổn định không đều và không ổn định.
♦ Trong thực tế, chúng ta thường gặp các bài toán thiết kế mặt cắt lòng dẫn như kênh, đường ống, cống ngầm … ở các ngành kỹ thuật Thuỷ lợi, môi trường, cầu đường, thoát nước đô thị . . .
♦ Cở sở tính toán là công thức Chezy (1769). Tính toán chủ yếu là hình thang theo 2 cách là giải tích và tra bảng của Agơrôtskin. Ngoài ra tính mặt cắt hình

Từ khóa: công nghệ xây dựng, công trình xây dựng dân dụng, chất lượng công trình xây dựng, , giáo trình xây dựng, thủy lực công trình, dòng chảy ổn định

pdf 113 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận