Giáo trình Thực hành Hóa hữu cơ - ĐH Quy Nhơn

Giáo trình Thực hành Hóa hữu cơ gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu những thao tác và kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm thực hành hóa hữu cơ. Phần này giới thiệu các dụng cụ cơ bản và cách sử dụng. Các phương pháp tách biệt, tinh chế và cách xác định các hằng số vật lý của hợp chất hữu cơ cũng được đề cập. Phần 2: Thí nghiệm lượng nhỏ và thí nghiệm lượng lớn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Thực hành Hóa hữu cơ, Hóa hữu cơ, Thí nghiệm hóa học, Hợp chất hữu cơ, Phương pháp tách biệt hợp chất hữu cơ, Thí nghiệm lượng nhỏ

pdf 147 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:09/10/2015 | Lượt xem:179 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận