Giáo trình Thị trường bất động sản

Giáo trình Thị trường bất động sản giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản, quản lý nhà nước và chính sách pháp luật với thị trường bất động sản, thực trạng thị trường bất động sản ở Việt Nam và một số nước,... Giáo trình là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý đất đai, các nhà quản lý kinh doanh về thị trường bất động sản.
Đăng nhập để bình luận