Giáo trình Sinh lý học thực vật: Phần 2 - Nguyễn Du Sanh

Giáo trình "Sinh lý học thực vật" được chia thành 2 phần. Phần 2 đề cập đến các vấn đề liên quan đến việc trưởng và phát triển của thực vật. Nội dung chính của phần này đề cập đến phát triển và các biểu hiện của sự phát triển, động học của sự tăng trưởng cơ thể, sự phát triển cơ thể. Ngoài ra nội dung phần 2 còn đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng lên sự phát triển, các hướng động và cử động của thực vật. Phần cuối của giáo trình đề cập đến vấn đề kiểm soát sự ra hoa. Với lượng kiến thức phong phú, đa dạng giáo trình sinh lý thực vật sẽ rất hữu ích cho người đọc muốn quan tâm, tìm hiểu về vấn đề trên.

Từ khóa: Giáo trình Sinh lý thực vật Phần 2, Sinh trưởng thực vật, Sự ra hoa, Phát triển thực vật, Cử động của thực vật, Thực vật học

pdf 76 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2018 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận