Giáo trinh Sinh lí thực vật - Hoàng Minh Tấn (Chủ biên)

Giáo trinh Sinh lí thực vật - Hoàng Minh Tấn (Chủ biên) được trình bày với các nội dung chính sau: Sinh lý tế bào thực vật, sự trao đổi nước, quang hợp, hô hấp, sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây, dinh dưỡng khoáng, sinh trưởng và phát triển, sinh lý chống chịu của cây với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo trình.

Từ khóa: Giáo trinh Sinh lí thực vật, Sinh lí thực vật, Sinh lý tế bào thực vật, Sự trao đổi nước, Sinh trưởng và phát triển

pdf 183 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2018 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận