Giáo trình quảng trị doanh nghiệp

Tài liệu tham khảo cho các bạn học chuyên ngành. Hiện nay trên phương diện lý thuyết có khá nhiều định nghĩa thế nào là doanh nghiệ, mỗi định nghĩa đều mang trong nó một nội dung nhất định với một giá trị nhất định.

Từ khóa: hoạt động quản trị, giáo trình quản trị, văn hóa doanh nghiệp, yếu tố marketing, yếu tố sản xuất, kinh tế quốc dân

pdf 312 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận