Giáo trình Ô nhiễm không khí (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

Phần 1 giáo trình "Ô nhiễm không khí" trình bày các nội dung: Giới thiệu về ô nhiễm không khí, ô nhiễm không khí, sự biến đổi của chất ô nhiễm trong không khí, phát tán chất ô nhiễm trong không khí. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Ô nhiễm không khí, Giáo trình Ô nhiễm không khí, Chất ô nhiễm trong không khí, Phát tán chất ô nhiễm, Ô nhiễm nhiệt, Ô nhiễm bụi

pdf 145 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2019 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận