Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn - CHƯƠNG V THAM QUAN DU LỊCH VÀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN THAM QUAN DU LỊCH

Tham quan du lịch Tham quan du lịch là một trong những hoạt động rất quan trọng của chuyến du lịch, một trong những mục đích của khách du lịch. Hoạt động này nhằm thoả mãn những nhu cầu khác nhau của khách và là một trong những lý do để khách mua chương trình du lịch của các doanh nghiệp

Từ khóa: hướng dẫn du lịch, hướng dẫn viện, giáo trình du lịch, phương pháp hướng dẫn, kỹ năng hướng dẫn

pdf 41 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:148 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận