Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn - CHƯƠNG IV TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Chuẩn bị Việc chuẩn bọ đón tiếp khách du lịch ( theo đoàn hay đi lẻ ) là công việc rất quan trọng để hoạt động hướng dẫn du lịch được suôn xẻ trong suốt chuyến du lịch. Công việc chuẩn bị là của một số người ở các bộ phận chức năng của tổ chức du lịch. Nhưng, hướng dẫn viên du lịch phải có sự chuẩn bị chu đáo với những điều cơ bản như sau: Trước hết, cầm tìm kiếm và ghi nhớ những điều khoản trong hợp đồng du lịch giữa tổ chức du lịch với kháck hay giữa tổ chức du lịch gửi khách với tổ chức du lịch nhận khách.

Từ khóa: hướng dẫn du lịch, hướng dẫn viện, giáo trình du lịch, phương pháp hướng dẫn, kỹ năng hướng dẫn

pdf 30 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:177 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận